ติดต่อเรา

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Education Chiang Mai University Alumni Association
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5394 1211-2
อีเมล : edu@cmu.ac.th