สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์สัญจรศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 4 ภูมิภาค (ปีที่ 2) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 376 คน
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์สัญจรศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 4 ภูมิภาค (ปีที่ 2) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และ ดร.ศิริราวรรณ์ นิลวรณ์ เลขานุการชมรมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำจังหวัดลำพูน จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์สัญจรศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 4 ภูมิภาค (ปีที่ 2) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีผู้แทนนักศึกษาเก่า รหัส 122... 132... 142... 152... 162... 172... 282... และ 342... จำนวน 16 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมี ผอ.ถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธ์ นักศึกษาเก่ารหัส 152119 ผู้อำนวยการโรงเรียนอรรถวิทย์ เป็นประธานในการประชุมร่วมกันกับอุปนายกสมาคมฯ ณ โรงเรียนอรรถวิทย์ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร