ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนพระธรรมเสนาบดี ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 377 คน
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนพระธรรมเสนาบดี ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 พระครูธีรสุตพจน์, ดร. เจ้าอาวาสวัดผาลาด พระครูสิริเจติยานุกูล ผู้ช่วยและเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทะขิล (สะดือเมือง) พระครูธรรมธร ชัยวิชิต ชยาภินนฺโท, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ อาจารย์สุทัศน์ วัฒนพูน รองประธานกองทุนฯ อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ ประธานกรรมการดำเนินงานฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนพระธรรมเสนาบดี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด

"กองทุนพระธรรมเสนาบดี" คือกองทุนที่ได้รับเมตตาจากพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มอบทุนจำนวน 100,000 บาท เมตตาให้จัดตั้งเป็นกองทุนในนาม "กองทุนพระธรรมเสนาบดี" ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่