ชมรมหลักสูตรและการสอน จัดพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา { 72 ปี คุรุเมธี รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร }

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 673 คน
ชมรมหลักสูตรและการสอน จัดพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา { 72 ปี คุรุเมธี รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร }

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อาจารย์สิริเลิศ กระแสชัย ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากนักศึกษาเก่าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกรุ่น ร่วมกันจัดพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา { 72 ปี คุรุเมธี รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร } โดยมี อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ และ อาจารย์สว่าง กติกา เป็นที่ปรึกษาการจัดงาน ณ วิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะศึกษาศาสตร์ นายธานินทร์ สุภาแสน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อำนาจ จันทร์แป้น อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วยอดีตคณาจารย์ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จากสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และจากคณะศึกษาศาสตร์ มช. รวมถึงครอบครัวของ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร เข้าร่วมพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ทำพิธี สืบชะตาหลวง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันหลังเสร็จสิ้นพิธี