ชมรมหลักสูตรและการสอน จัดงาน 72 ปี คุรุเมธี รศ.ดร.เสริมศรี ไชยศร งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์และคืนสู่เหย้าครบรอบ 36 ปี ชาว CI

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 706 คน
ชมรมหลักสูตรและการสอน จัดงาน 72 ปี คุรุเมธี รศ.ดร.เสริมศรี ไชยศร งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์และคืนสู่เหย้าครบรอบ 36 ปี ชาว CI

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุวัฒก์ นิยมค้า อดีตคณบดี และผู้ร่วมก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "72 ปี คุรุเมธี รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์และคืนสู่เหย้าครบรอบ 36 ปี ชาว CI " โดยมี อาจารย์สิริเลิศ กระแสชัย ประธานชมรมหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร คณาจารย์เก่า คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จากสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และจากคณะศึกษาศาสตร์ มช. รวมถึงครอบครัวของ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การตัดเค้กและกล่าวความรู้สึก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร การเสวนาบอกกล่าวเล่าขาน "ปูชนียาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร" โดย รองศาสตราจารย์อำนาจ จันทร์แป้น รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาค รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม การร่วมกันขับร้องเพลง “ปณิธาน CI” การขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยกลุ่ม ED Alumni และนักร้องกิตติมศักดิ์ และการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดโดย ชมรมหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้แทนจากนักศึกษาเก่าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกรุ่น ร่วมกันเป็นคณะกรรมการจัดงาน โดยมี อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ และ อาจารย์สว่าง กติกา เป็นที่ปรึกษาการจัดงาน