ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดและร่วมงานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์เจริญ ศิริพัฒนาพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 616 คน
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดและร่วมงานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์เจริญ ศิริพัฒนาพันธ์

ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวางพวงหรีดและร่วมงานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์เจริญ ศิริพัฒนาพันธ์ อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. อายุ 74 ปี เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดเมืองกาย ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่