คณะกรรมการกองทุนพระธรรมเสนาบดี ประชุมหารือเตรียมจัดงาน [กิจกรรมทำบุญปล่อยปลามหากุศล]

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 541 คน
คณะกรรมการกองทุนพระธรรมเสนาบดี ประชุมหารือเตรียมจัดงาน [กิจกรรมทำบุญปล่อยปลามหากุศล]

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการกิจกรรมทำบุญปล่อยปลามหากุศล ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการภายใต้กองทุนพระธรรมเสนาบดี พร้อมด้วย อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กรรมการกองทุนฯ ทีมงานศูนย์ประสานงานกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมหารือเพื่อหารือกำหนดรูปแบบกรอบการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมทำบุญปล่อยปลามหากุศล ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

ทั้งนี้ กองทุนพระธรรมเสนาบดี คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นในโอกาสครบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวรรณณสิริ ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค7 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) มอบเงินทุนเริ่มต้น 100,000 บาทและเมตตาให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพระธรรมเสนาบดี"