บำเพ็ญกุศลลูกชายศิษย์เก่า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กรกฎาคม 2563
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 702 คน
บำเพ็ญกุศลลูกชายศิษย์เก่า

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ และ นางสาวอนงค์ ปันทะโชติ เป็นตัวแทนร่วมบำเพ็ญกุศลงานฌาปนกิจ นายเศรษฐ์ สุทธรินทร์ ลูกชาย ผอ.ปรารภ สุทธรินทร์ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 25 สาขาวิชาสังคมศึกษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย