ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 สิงหาคม 2563
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 368 คน
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 การยกเลิกโครงการสัญจร 4 ภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 การสรุปค่าใช้จ่ายและงบการเงินของสมาคมฯ กิจกรรมประจำปี 2563 ของสมาคมฯ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน