การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 450 คน
การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565  ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี ชั้น 1 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีระเบียบวาระเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ และการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญสมาชิกสามัญ และศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องของสมาคมฯ  หรือ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ที่  https://cmu-th.zoom.us/j/93000922418    Meeting ID: 930 0092 2418


เอกสารดาวน์โหลด
1. บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. (download)
2. ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. (download)
3. การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. (download)
4. ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. word New (download)
5. ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. New (download)