ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 192 คน
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครเป็นสมาชิกสามัญ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 


เอกสารดาวน์โหลด
1. บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. (download)
2. ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. (download)
3. ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. (download)