ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ตุลาคม 2565
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 166 คน
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.

ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ กำหนดการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 5-20 ตุลาคม 2565 แล้วนั้น บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 18 ท่าน ที่จะเข้ารับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 40 ปี ชั้น 1 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)