งานทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2566
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 370 คน
งานทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กองทุนพระธรรมเสนาบดี  มูลนิธิศิษย์เก่าฯ  ชมรมอาจารย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์จังหวัดต่าง ๆ  นักศึกษาเก่าดีเด่น  ชมรมบริหารการศึกษา ชมรมหลักสูตรและการสอน  นักศึกษาเก่าของคณะศึกษาศาสตร์ทุกรุ่น และนักศึกษาปัจจุบัน จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์.เพื่อหาทุนทรัพย์สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  กิจกรรมของสมาคมฯ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสมาคมฯ โดยแต่งดาองค์ผ้าป่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และทอดผ้าป่า วันที่ 1 กรกฎาคม 2566